proroślinny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Religie stepowych ludów rolniczych są całkowicie manistyczne. Wiara w istotę najwyższą w praktyce nie istnieje, a kult ciał niebieskich połączony jest z kultem ziemi oraz żywiołów przyrody. U podstaw licznych systemów religijnych stoi tzw. kompleks proroślinny. Wyraża się on w utożsamieniu istoty najwyższej z jednej strony — z deszczem lub ze słońcem, z drugiej — z postacią praprzodka, tak że w gruncie rzeczy istotą naczelną jest praprzodek, pierwszy człowiek, ojciec szczepu, najwyższa z dusz zmarłych. Stąd można się spotkać z tendencjami do personifikacji nieba jako mężczyzny, który zapładnia deszczem kobietę-ziemię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.