prorocko-anarchistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tajemnicą człowieka jest to, że może on uprzednio przelać Ducha wieczności w ziemskie naczynia: nie wtedy, gdy rozbija je lub naciąga z przemocą prorocko-anarchistyczne, lecz kiedy przemienia, uwalnia i znosi od wewnątrz „wyobcowane” prawo, poprzez spontaniczność miłości. Zmaga się on tutaj najmocniej ze swoim żydowskim bratem. Nie może mu on dać się wyprzedzić w odpowiedzialności za biednych i poniżonych, za ludzką przyszłość. Powinien zważać na to, by jego gniew na uciskających i współczucie dla uciskanych potwierdziły się dzisiaj. Z te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
von Balthasar, Hans Urs 1998. Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego pluralizmu, przeł. I. Bokwa, Poznań : W Drodze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo