proroczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konie jako formy złożone niederywowane. Oprócz niepełnej zgodności formalnej z derywatami27 na ich leksykalizację wskazuje fakt, że domniemane bazy nie tworzą żadnej klasy (porównaj: monarcha, gospodarz, członek, bóg). Ponieważ męskie odpowiedniki omawianych nazw nie są wykluczone z reguły (2), ostatnia operacja afiksacji (zob. 24) utworzy np. formę proroczka, która zostanie jednak zablokowana przez słowo prorokini okupujące odpowiednie wejście w stałym leksykonie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.