proroczo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inny znowu professor w akademii krakowskiej, gdy mu Sobieski podał biret upadły na ziemię, wyrzekł niemnićj proroczo: Non moriar, donee video diadema in capite tuo. Te ścigające go od dzieciństwa przepowiednie mogły łatwo w późniejszym czasie obudzić do intryg i do nienawiści przeciw Korybutowi, a może jak mniemano, przyśpieszyć króla niedołężnego śmierć. Nie chciałem tern podejrzeniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.