proroczość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wa Kochanowskiego Kassandra. Stan ten, którego nie mógłbym nazwać chorobliwym w znaczeniu ujemnem tego wyrazu, ale stanem najwyższego sił duchownych wytężenia, odbił się bardzo wyraźnie w pismach jego, nacechowanych dziwnem jasnowidzeniem, prawie proroczością. On sam wiedział o tern usposobieniu swojem, o tym wielkim przymiocie, bez którego nie ma najwyższej i najgłębszej prawdy poetycznej, kiedy robi wyrzut Juliuszowi Słowackiemu, że nie głębszego głosu, tylko kaprysów fantazyi słucha...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.