prorodzimy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Właśnie owe wyznaczniki i one przede wszystkim przyciągają uwagę tych spośród szesnasto wiecznych teoretyków, którzy badają poezję w oderwaniu od procesu dziejowego, nie dostrzegają przemian zachodzących w jej naturze pod naciskiem historii narodów, społeczeństw, kultur. Ale niemało jest w tymże okresie wystąpień badawczych określonych przez historyczny punkt widzenia i nastawienie zdecydowanie „prorodzime”; przetaczające się przez wiek XVI dyskusje o językach narodowych i literackich rzutują do pewnego stopnia na poetykę, która ponadto nie może pozostać obojętna wobec problemów, jakie towarzyszą aktualnemu rozkwitowi twórczości artystycznej. Te znaki czasu, początkowo ledwie uchwytne w zantykizowanej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.