prorosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marks i Engels skłonni była widzieć w Gurowskim płatnego agenta caratu. „Spotkał nas więc zaszczyt — pisał ■Marks do Engelsa 30 X 1856 r. — że nasze artykuły są, a raczej były bezpośrednio nadzorowane i cenzurowane ,przez ambasadę rosyjską” 86. W rzeczywistości było to podejrzenie nieuzasadnione. Pirorosyjska postawa Gurowski ego wynikała z jego przekonań i Wbrew pozorom nie wchodziła w konflikt z jego zaangażowaniem w amerykańskiej polityce wewnętrznej po stronie radykalnej lewicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walicki, Andrzej 1983. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.