prorosyjsko-geopolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dę na dobre. W zafascynowaniu stylem politycznego myślenia reprezentowanym we wcześniejszych pracach Dmowskiego, jego pojmowaniem patriotyzmu, racjonalistycznym, skierowanym przeciw pustym frazesom i teatralnym gestom i w poszukiwaniu sposobu na zbudowanie formacji, która w sposób rozstrzygający usunęłaby z życia politycznego skamieliny PRL, obmyślałem w czasie tego ćwierćwiecza parę razy zmartwychwstanie wielkiego obozu narodowego takiego, jakiego bym sobie życzył w marzeniach: z przywiązaniem do tradycji, do polskości, z pilnowaniem narodowych interesów — bez anachronizmów prorosyjsko-geopolitycznych, bez antysemityzmu, bez fobii antyzachodniej i antykapitalistycznej, bez ciągotek socjalistyczno-etatystycznych. Nagłe obja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicki, Piotr 2000. Traktat o gnidach i cd., Poznań : Zysk i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.