proruski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) we Wiedniu była zachwiana. Do głosu dochodziły koła wojskowe i polityczne niemiecko-autriackie, coraz silniej skupione przy wodzu naczelnym arcyksięciu Fryderyku, wrogie niezależnym dążeniom narodowym polskim. Wieści z okupowanego Lwowa o manifestacyjnych gestach proruskich Stanisława Grabskiego i niektórych innych polityków tego obozu brano za wyraz ogólnej postawy kraju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kukiel, Marian 1993. Dzieje Polski porozbiorowej (1795-1921), 4 wyd. polskie, Londyn : Puls
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.