prorzymsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zygmunta Luksemburskiego do Polski, który też uległ wyraźnemu pogorszeniu z chwilą ofiarowania korony czeskiej Giedyminowiczom, Jagielle, a potem Witoldowi. Podczas jednak, gdy Jagiełło pod naciskiem doradców odrzucił tę propozycję, Witold, którego pozycja przez zbliżenie z Czechami uległaby wzmocnieniu, udzielił w zasadzie odpowiedzi przychylnej. Mimo też opozycji prorzymsko nastrojonych prałatów z Oleśnickim na czele, wysłał do Czech w charakterze namiestnika (1422) swego kuzyna, Zygmunta Korybutowicza. Niepowodzenie jego misji oraz próba zbliżenia się Polski do Zygmunta Luksemburskiego spowodowały jednak niebawem odwołanie stamtąd wojsk polsko-litewskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Manteuffel, Tadeusz 1965. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.