prosanacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stowarzyszeń szewców i czeladników. Zjazd wyłonił komisję porozumiewawczą w celu zjednoczenia katolickich zrzeszeń społecznych, opanowanych przez dawnych prorządowych secesjonistów z ChD: Błażej ewicza, F. 	Urbańskiego, S. Bryłę i innych49. Czynną rolę odgrywał w tej akcji kler nastawiony prosanacyjnie i antypostępowo, zaangażowany zwłaszcza w sprawach Akcji Katolickiej, z którą już dawno zamierzał związać chrześcijańskie związki zawodowe i ideowe związki młodzieży, oderwawszy je przedtem od partii politycznych 50...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Przybylski, Henryk 1972. Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.