prosarmacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szym stopniu w wartość sztuki Fredry. Boy jest zaprzysięgłym zwolennikiem wielkiego komediopisarza i jego dramatycznego talentu — rażą go jedynie operacje interpretacyjne modelujące twórczość autora Zemsty wedle wskazań dalekich od wymagań historycznoliterackich a pełniących funkcje dydaktyczne i „narodowe” — ^ czytaj prosarmackie, proszlacheckie, szowinistyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.