proscholastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i odtąd poszukiwanie jedności z łacińską Europą odbywa się w obu nurtach — prozachodnim, idącym na ugodę ze scholastyką, oraz renesansowym, dającym silny impuls kształtującej się we Włoszech myśli humanistycznej. W wieku XV już nie tylko przedstawiciele średniowiecznej, prozachodniej i proscholastycznej orientacji czerpią z tradycji łacińskiej. Język łaciński wchodzi do Bizancjum, humaniści greccy uczą się łaciny, przekładają na grekę podstawowe teksty łacińskie. Sami podróżując do Europy zachodniej dyskutują...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuksewicz, Zdzisław 1986. Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.