prosechogenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadku — najczęstszym — gdy bodźce nabrały wartości sygnału w wyniku warunkowania, ich moc prosechogenna jest, podobnie jak ich zdolność wzbudzania, o tyle większa, o ile dziedzina, której dotyczy znaczenie, odnosi się do podstawowych potrzeb. Wykazały to zwłaszcza badania nad reakcją orientacyjną i nad elektroencefalograficzną reakcją wzbudzenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.