prosekretarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Rzymie działał wśród Włoskiej Federacji Młodzieży Akademickiej. Od 1924 pracował w Sekretariacie Stanu, od 1937 jako podsekretarz Stanu, od 1957 prosekretarz (Pius XII nie mianował sekretarza Stanu). W 1954 został biskupem, w 1955 arcybiskupem Mediolanu. Nominację na kardynała otrzymał w 1958 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Po­­niatowski, Zygmunt (red.) 1969. Mały słownik re­ligioznawczy, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.