proseminaryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) naryjnych już pod koniec trymestru trzeciego. Ponieważ warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń seminaryjnych niższych jest według Programu ministerialnego: a) świadectwo odbytych ćwiczeń proseminaryjnych, b) świadectwo zadowalającego złożenia egzaminu z gramatyki opisowej współczesnej polszczyzny, c) świadectwa zadowalającego złożenia egzaminu z gramatyki języka starocerkiewnosłowiańskiego (obacz szczegóły w § 9 Regulaminu Seminarium jęz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szober, Stanisław 1927. Jak studjować język polski w uniwersytetach, Warszawa : Nakł. Koła Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.