proseminarzysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) naukowego oczytania. Trzeba na tym odcinku studiującym pomagać: ułatwiać kontakt z książką naukową, kierować doborem lektury, uczyć owocnego sposobu czytania, stwarzać w bibliotekach i na uczelni dogodne warunki ciszy i skupienia, ułatwiające ten ¡rodzaj pracy. Już proseminarzyści uczą się metodycznej lektury naukowej przez przeczytanie w ciągu roku szeregu klasycznych tekstów filozoficznych „z ołówkiem w ręku”; mają oni przedstawić do wglądu swoje notatki z dokonanych lektur...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.