proserozym

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i w innych komórkach narządów. Cytozym jest rozpuszczalny w alkoholu i strącalny przez aceton. Cytozym sam nie wywołuje krzepnięcia krwi, niezbędny jest do tego współudział czynnika humoralnego, który jako proserozym znajduje się w osoczu, jako serozym znajduje się w surowicy świeżej. Serozym jest ciałem ciepłochwiejnym, które znika, podobnie jak komplement, po ogrzaniu do 56°. Cytozym wytwarza wraz z serozymem w obecności soli wapnia ferment: trombinę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.