prospołeczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozwijanie poruszonego tu problemu zbytnio wykracza poza temat opracowania. Celem tej wzmianki było tylko wskazanie na to, że zadania dalekie spełniając wymienione wyżej trzy kryteria, muszą być również zadaniami uspołecznionymi. Można podjąć się dowodu, że prospołeczność, określona tu jako socjalizacja dalekich zadań, ma wpływ na stopień autonomizacji kierujących się nimi ludzi, i to z wielu powodów. Po prostu, gdy człowiek realizuje wspólny z innymi ludźmi cel, nie musi zwalczać innych ludzi. Jeśli nawet ich zwalcza, to w interesie innych ludzi, w oparciu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.