prusko-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) akcji hakatystów. Szał nienawiści do Polaków ogarnął szerokie sfery społeczeństwa pruskiego, a również i niemieckiego, które przejmowało się coraz silniej duchem pruskim, duchem nienawiści rasowej i pogardy dla „niższej rasy słowiańskiej**. Na usługi akcji niszczenia polskości oddali swą wiedzę i swe talenty uczeni i pisarze prusko-niemieccy *), którzy z całą perfidią i zakłamaniem starali się „uzasadnić** metody pruskie wobec polskości. Ich to m. i. dziełem były wszystkie fałsze z dziedziny historii oraz stosunków etnicznych na ziemiach polskich pod zaborem niemieckim, oraz kalumnie, rzucane na naród polski z łam „fachowych** pism naukowych i‘literackich. Oni to wspomagali m. i. rząd pruski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz 1947. Odra rzeka pokoju, Warszawa : Tow. Uniwersytetu Robotniczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.