pryncipium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z ruchem rewolucyjnym — ze szlacheckim rewolucjonizmem. Wydaje się, że charakteryzując ten okres w życiu Zwierkowskiego można zgodzić się z treścią przypisu redakcji „Nowej Polski”: „Zwierkowski był zapewne najśmielszym człowiekiem polskiej opozycji, ale nie konstytucyjnej, kaliskiej, która patriotyzm rozgłaszając za wszelkie towarzyskie pryncipia nie widziała pierwszorzędnej wady rządu, że był przywłaszczycielem, że koniecznie musiał niweczyć wolność druku, zobojętniać wpływ sejmu, tej komedii, której opozycja kaliska wierzyła, której uroczystym chciała być aktorem. Zwierkowski przyznawał, że opozycja jeśli ma być, być po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwierkowski, Walenty 1973. Rys powstania, walki i działań Polaków 1830 i 1831 roku [...], Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.