prywatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Następnie omawia Wartburga teorię pola semantycznego (mniemając niesłusznie, że potwierdza ona jego teorię, iż przy zmianie znaczenia wyraz otrzymuje znaczenie, które było jego znaczeniem pobocznym) i niektóre inne twierdzenia tego uczonego, zmiany znaczenia połączone ze zmianami w wartości uczuciowej wyrazu, wreszcie tzw. formacje przeciwne (Kontrarbildungen) i tzw. denominalia negatywne lub prywatywne (Skutsch: populari 'wyludniać*, jak retare 'usuwać retae’). Jako appendix dodany jest przykład analizy etymologicznej wł. piazza i ros. plośtatf. Rozdział o semantyce ma kompozycję luźniejszą od innych rozdziałów, co wynikać może częściowo ze stanu badań nad poruszonymi w tym rozdziale problemami. Tym większą rolę grają tu liczne przykłady...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.