przełom-rewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zatem rozwijały się poprzez etap państwa niewolniczego, feudalnego i wreszcie burżuazyjnego. Przełomy, których treścią były zmiany ostatecznego podmiotu władzy państwowej, to przełomy-rewolucje społeczno-polityczne. Należy je odróżniać jako zasadniczo głębsze od przemian czysto politycznych, dotyczących form rządzenia, czy polegających na zmianach bezpośredniego podmiotu władzy, sprowadzających się niekiedy po prostu do przewrotów pałacowych. Te ostatnie to zmiany czysto polityczne w od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cackowski, Zdzisław 1974. Główne pojęcia materializmu historycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.