przeakcentowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mniej nie tylko i nie przede wszystkim informowanie. Brehier przedstawiając kolejno poszczególne nurty filozofii współczesnej, stara się spojrzeć na nie w świetle własnego, wykształconego na bogatym doświadczeniu historyka poglądu, i dostrzec w ich różnorodności to, c& zdaniem jego jest najbardziej specyficzne dla filozofii pierwszej połowy naszego wieku. I nawet, jeśli zgłaszamy czasem sprzeciw przeciw takiemu czy innemu przeakcentowaniu czy — przeciwnie — pominięciu któregoś z momentów ważnych dla tej filozofii, to jednak nie możemy zaprzeczyć, że naświetlenie autora jest w większości wypadków słuszne, przekonywujące i głęboko uzasadnione...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.