przebiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Owoż w tukiem kolleżeństwie, przez ciąg lat ośmiu strawionych na naukach, nabył takiej sławy w akademii ze swojej gruntownej i obszernej umiejętności, że go powszechnie kochano i szanowano, stawiając za wzór starszym i młodszym uczniom. Nietylko prawnicze kursa, ale nawet filozofię i literaturę starożytną przebiegł, w żadnym zawodzie nie mając sobie równego. Przedewszystkiem pamięć miał doskonałą; zbogacając ją codzień nowemi zdobyczami umysłu, nietylko poszukiwany był przez wyższe towarzystwa, które umiał trafną rozmową ożywiać, ale co większa, żadna publiczna dysputa nie mogła się obejść bez niego. Zbliżył się wreszcie czas ukończenia nauk dla kasz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.