przecherstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Grzmi w tobie i pobrzmiewa warkot śmig i pasów — ty jedna odsunięta od próżnych wywczasów, — ty jedna, której nie zhańbiły ani lata saskie, ni przecherstwa półkultur obce i nienaskie, ty jedna szlachetczyzny odjęta swawoli wyrosłaś iście z tego — i tylko — co boli — — w czas nocy i ucisku, w czas groźnej niewoli ty — bez pomp, bez puszenia, bez pustych mamideł dobyłaś z siebie z trudem pracowanych skrzydeł i węglem i żelazem piszesz dzieje nowe, 0 których już wieściły zwidy Adamowe, że wstanie Polska z pracy i da Słowiańszczyźnie coś więcej niż tęczowe wizje o ojczyźnie polerowne i gładkie jak wiersz lada jaki, zwiewne jak owe rajskie, złotopióre ptak? —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zegadłowicz, Emil 1957. Wiersze wybrane, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.