przeciwbiegun

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cydowanego wyboru między wiarą religijną i ateizmem. Wiąże się z tym druga sprzeczność — między wolnością autonomiczną i afirmacją absolutu: absolut musi być ukryty, aby człowiek był wolny, i nie miałby znaczenia żadnego dla wolności, gdyby się nie wyjawiał. Koncepcja objawienia naturalnego przez szyfr utrzymuje w chwiejnej równowadze biegun wolności i przeciwbiegun absolutu kosztem niepewności, czy to faktycznie bóg w szyfrach się wyjawia. Słusznie zauważa X. Tilliet, że chrześcijanin wierzący, mający skądinąd — z objawienia — pewność istnienia boga, czuje się swojsko na terenie filozofii jaspersowskiej, może w niej znaleźć intelektualne dopełnienie wiary 13, ale faktem jest też, że wielce wątpliwa byłaby droga odwrotna — przez filozofię do pewności boga. Ludzkie tylko świadectwo tradycji nie jest w stanie usunąć pytania,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.