przeciwfaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stowe. Chodziło mi w nich o zbadanie następujących spraw: 1/ Czy we współczesnej polszczyźnie, w poprzedniku zdań złożonych warunkowych wyrażających warunek przeszły nie spełniony funkcjonuje tryb warunkowy nacechowany /zadanie 5/» 2/ Czy we współczesnym języku polskim żywa jest relacja uprzedniości jednego zdarzenia przeszłego względem drugiego /zadanie 5/» 3/ Czy tryb warunkowy nacechowany funkcjonuje w następniku zdań złożonych warunkowych wyrażającym nie zrealizowaną konsekwencję nie spełnionego warunku przeszłego /zadanie 7/; 4/ Czy tryb warunkowy nacechowany funkcjonuje w następniku zdań złożonych warunkowych, w których wyraża on nie zrealizowaną w przeszłości konsekwencję przeciwfaktywnego, lecz nie nacechowanego czasowo warunku wyrażonego nie nacechowanym trybem warunkowym w poprzedniku zdania /sytuacja nie opisana ani u Laskowskiego ani u Grochowskiego/ - zadanie 17...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogusławski, Andrzej, Bojar, Bożenna (red.) 1987. Od kodu do kodu. Prace ofiarowane profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.