przeciwomamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go w patogenezie schizofrenii. Jak wynika z obserwacji opublikowanych przez Tamminga i wsp. (1978), małe dawki a. (3 mg podskórnie) wywierają doraźne krótkotrwałe działanie przeciwpsychotyczne zbliżone do wpływu neuroleptyków (m.in. wpływ przeciwomamowy, sedatywny). Autorzy interpretują to zjawisko obniżeniem aktywności neuronów dopaminergicznych jako wynik stymulacji autoreceptora. (S.P.) apraksja, apraxia, utrata jakiejś wyuczonej, złożonej, dowolnej czynności ruchowej, przy braku porażenia narządów wykonawczych (najczęściej kończyn górnych). A. są skutkiem zaburzeń czynności sfery ruchowej analizatorów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.