przeciwpoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jako tajemnice”. Niezależnie od tego — pisze on — że „obszary uświadomionej ignorancji, jak dotąd, wydają się wzrastać co najmniej proporcjonalnie do obszarów wiedzy”, trudno przystać na sugestię Lema, że „właśnie tajemniczość sama, brak wyjaśnienia, jest dla nas pewną wartością nie do zastąpienia, że nie poznawcze, lecz przeciwpoznawcze walory sztuki nas nęcą”. Problem, jak widzimy, sięga najistotniejszych ocen roli literatury i nauki, czynników kształtujących nasze życie i kulturę. Rozstrzygnąć go trudno, natomiast rozważania, które przynosi książka Lema, choć nie dla każdego w jego erudycyjnym ujęciu łatwo dostępne, warte są na pewno zgłębienia i przemyślenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.