przeciwpróbka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 89. Powierzchnia po badaniach zatarcia żeliwa sferoidalnego ferrytycznego (Cs) po nagniataniu krążkowaniem naporowym siłą P = 4000 N. Warunki badań zatarcia: v = 2,3 m/s., t = 38 min., p = 1,64 MN/m1, przeciwpróbka brąz BK 331, smarowanie do chwili t = 0 olejem SELEKTOL 20W/40. Widoczny obszar zdeformowanej i popękanej oraz wypchniętej na zewnątrz osnowy metalicznej przez wydzielenie grafitu sferoidalnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Laber, Stanisław 1985. Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.