przeciwrosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbliżenie doń Piłsudskiego »dawało maksimum korzyści wpływów na całą jego partię oraz zapewniało poparcie PPS w obozie międzynarodowym« (L. Wasilewski). W czasie przesilenia aneksyjnego dawał D. w parlamencie wyraz nastrojom przeciwrosyjskim, polemizując na ten temat z Kramarzem. Gdy poczęły się tworzyć na terenie Galicji pierwsze kadry polskiej armii w postaci Związku Walki Czynnej, następnie Związków Strzeleckich, D. wpływami swymi osłaniał je...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.