przeciwskuteczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) narzędziem wyzysku klasy robotn., stanowi on obiektywnie postęp w kierunku zrozumienia znaczenia stosunków społ. w procesie pracy i stał się krokiem na drodze do najnowszych zdobyczy n.o. i k., polegających na uznaniu przeciwskuteczności przesadnego podziału pracy, zbyt szczegółowego instruowania i zbyt drobiazgowego kontrolowania pracujących, na uznaniu konieczności zaufania do ich samorzutnej gotowości do pracy i do ich inicjatywy. Prakseologiczne ujęcie T. Kotarbiń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.