przeczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od roku 1948 w poezję Różewicza, rozwijającą się ak gdyby samoistnie, wdziera się rzeczywistość liteatury Polski Ludowej. Powstaje problem: czy społezeństwo nie żąda czego innego niż piszę. Odtąd twórzość poety wyznacza nie tylko przeciwieństwo wojny życia, czasu śmierci i czasu ocalenia, ale także przeczność między własnym a społecznym doświadzeniem, które żąda związku liryki z aktualnymi (i na gół za wąsko pojmowanymi) potrzebami współczesości. Liryka Różewicza nabywa kompleksu niepo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błoński, Jan 1956. Poeci i inni, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.