przed-lingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) materiały, zdarzenia, gatunki, miejsca, sytuacje, struktury itp. [...] Nasza świadomość [...] jest z natury nieciągła, każdy z nas [...] dokonuje takiej konstatacji po każdorazowym „przebudzeniu się” świadomości. Dokonuje tego już na poziomie myślenia przed-lingwistycznego, czyli w takiej formie myślenia, która wyprzedza genetycznie i logicznie myślenie dyskursywne. [...] W procesie uświadamiania sobie bezpośredniej sytuacji [...], która nas otacza, i rozpoznania jej jako tej samej co ta, którą poznaliśmy w poprzednim akcie naszej percepcji (z natury nieciągłej), niezależnie od przerw, jakie następują z tego powodu w naszej świadomości, opieramy się na widocznych i trwałych elementach makroskopowych, które dzielą przestrzeń świata, rysują jego topograficzny obraz i nadają każdemu z tych obszarów pewne szczególne znamię. [...]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1996. Moje ucho a księżyc. Dywagacje, diagnozy, Gdańsk : słowo/obraz terytoria
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.