przed-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lizm nie -wykroczy poza cogito jednostkowe. Trzeba więc — według Merleau-Ponty’ego — powrócić do oryginalnego sposobu istnienia rzeczywistości ludzkiej, za który uważa się w Phénoménologie przed-obiektywne bycie-w-ś wiecie, trzeba się odwołać do cogito „prerefleksywnego“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.