przed-postmodernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeobrażenia kultury współczesnej opatrywane dość pojemną wprawdzie, ale coraz wyraziściej się rysującą formułą postmodernizmu, prowadzą — między innymi — do zawieszenia pewnych konstytutywnych dla semiotyki przed-postmodernistycznej reguł postępowania. Przede wszystkim podważona została referencjalna funkcja znaku. Użytek, jaki robiła semiotyka kultury z badania procesów znakowych, polegał głównie na badaniu zależności między znakiem a odniesieniem, tymczasem najnowsza sztuka (ale i nie tylko sztuka, postmodernizm bowiem „estetyzuje” także inne sfery: moralność, politykę, naukę [Kempny 1994, s. 103]) staje się „samoreferencjalna”. Procesy semiozy, dawniej rozpa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bednarek, Stefan 1995. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław : UWr
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.