przedazyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Również inne rody królewskie w Skandynawii wywodziły swoje pochodzenie od Odyna i bóstw azyjskich. Jedynie szwedzki ród królewski Ynglingów wyprowadzał swój początek od pradawnych, przedazyjskich bóstw skandynawskich, tzw. Wanów, zwłaszcza od ich głównego przedstawiciela, boga słońca Freyra. Rzekome boskie pochodzenie skandynawskich rodów królewskich miało na celu wzmocnienie autorytetu władzy królewskiej wobec poddanych, zwykłych śmiertelników, w których żyłach nie płynęła „boska" krew Odyna czy też Freyra. Wiara w rzekomą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tegnér, Jezajasz 1957. Frithiofowa saga, przeł. S. Wałęga, Wrocław ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.