przedbalzakowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szkoły mieszczańskiej. Zainteresowanie dla „drugorzędnych44 dzieł literackich, bladych, niedokończonych, pozbawionych pointy, nawet nieudanych — a przecież stanowiących dokumenty poetyckiego indywidualizmu — odżywa właśnie w epoce „dużego Meaulnesa44, kiedy to w repertuarze modnej lektury zjawia się bezkrwisty i melancholijny pamiętnik Senancoura, porwane na strzępy fantazje Gerarda de Nerval, romanse Marivaux o kanwie konwencjonalnej i banalnej, o stylu delikatnym i pozbawionym kolorytu... Fournier przeskakuje wstecz całe ogniwo rozwoju klasycznej powieści mieszczańskiej; wraca do języka romansu przedbalzakowskiego, wypranego z realizmu, odbywającego się w mieście nie oznaczonym, w epoce niejasnej, z udziałem bohaterów noszących zamiast nazwisk litery początkowe: R... A... Takiego przecie słownictwa używa Madame de Lafayette w „Księżnej de Cleves44 i Prevost w „Mauon Lescaut44, i jeszcze Constant w „Adolfie44! Nic dzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.