przedbizantyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyjskiej, a przecież jest to jednak poezja oparta o bazę łacińską — w rezultacie mamy efekt może w równowadze elementów najbliższy temu, co północne Włochy dawały w sztuce malarskiej w dobie renesansu, ■a co starożytna przedbizantyjska Grecja doby Peryklesa w rzeźbie. Zauważmy, że na północne Włochy w owej dobie wpływ Bizancjum był niemały, a sublimował się tym, że kraj ten już przez sztukę bizantyjską był przeorany, więc umiał w niej wybierać, selekcjonować, był niejako impregnowany już na naiwne, złe jego odzewy. Grecja zaś jońska i dorycka w takiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagórski, Jerzy 1958. Szkice, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.