przeddyskursywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeddyskursywnego, prymitywnego i intuicyjnego. Sceptycyzm burzy cały gmach myśli ludzkiej wzniesiony przy pomocy rozumu dyskursywnego, a przyjmuje stanowisko, jakie dyktuje mu bezpośrednie doświadczenie i instynkt; ucieczką jego jest przyjęcie koncepcji świata i człowieka, jaką uważa za najprostszą i za najbardziej naturalną, za wspólną ludziom i zwierzętom, nic nie orzekając o istocie rzeczy. Jest to koncepcja czysto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
de Montaigne, Michel 1985. Próby. T. 1-3, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), wyd. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.