przedecydowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Decyzje bowiem są podejmowane w różnych stadiach opracowywania planu, a niekiedy trzeba skorzystać z planu, by dojść do decyzji. Stąd duża współzależność między planowaniem a decydowaniem. Niemniej jednak istnieje zespół cech, który odróżnia te dwa procesy od siebie. Decyzja jest przede wszystkim aktem jednorazowym. Oznacza to niemożność uzupełniania, poprawiania czy też zgoła „przedecydowania” jej. Uzna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Samecki, Wiesław 1967. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.