przedgutenbergowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drzeworyt narodził się w końcu wieku XIV jako technika wywodząca się zapewne z drukowania wzorów na tkaninach drewnianymi płytkami; zastosowano ją do odbijania obrazków religijnych tanich i nadających się do prywatnego użytku. W pierwszej połowie wieku XV drzeworyt znalazł się w owych przedgutenbergowskich książkach klockowych, które odbijano całymi stronami, powlekając czernidłem deszczułki z tekstem ciętym wypukło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Feldhorn, Juliusz 1961. Dzieła i twórcy. Popularny zarys historii sztuki, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.