przedkomunikatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Omówiona problematyka (z wyjątkiem problemów związanych z morfemiczną strukturą wyrażeń predykatywnych) wyczerpuje wszystkie zagadnienia dotyczące składni wyrażeń predykatywnych na płaszczyźnie przedkomunikatywnej. Wszystkie inne sprawy pojawiają się dopiero na płaszczyźnie aktualizacji. W krąg zagadnień związanych z aktualizacją i wymagających odrębnego omówienia wchodzą zagadnienia łączliwości poszczególnych klas predykatów z członami klas temporalno-aspektowej i modalnej oraz wszelkie modyfikacje całych struktur argumentowo-predykatywnych wywoływane przez poszczególne składniki tych klas, w szczególności zerowanie argumentów ukrywalnych. Należą tu ponadto wszelkie modyfikacje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzechowska, Alicja, Laskowski, Roman (red.) 1974. O predykacji. Materiały konferencji [...], Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.