przedkomunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) klasowego” 9. W tych warunkach nie może dziwić zmniejszanie się i wreszcie zupełny zanik zapału rewolucyjnego w łonie niektórych elit rządzących 10. Zarówno Nagy jak Bieńkowski dali folgę swej trosce z powodu upadku morale w kołach rządowych, upadku, którego nie można było przypisać pozostałościom przedkomunistycznej przeszłości. Serwilizm i korupcja były wszędzie, a legion karierowiczów „stale wzrasta, bo zamiast ich demaskować, przywódcy tolerują ich, a nawet dość często dogadzają im, bo ich padanie plackiem przed władzą pochlebia próżności zwierzchników, którzy wiedzą, że karierowicz zrobi dla nich wszystko, wykona każdy rozkaz bez najmniejszych zastrzeżeń” Cytując Lenina Bieńkowski ostrzegał, że niezależnie od przytoczonych wyżej tendencji korupcyjnych biurokratyzacja rodzi niebezpieczną, konserwatywną przeszkodę na drodze postępu społecznego, gdyż stwarza „zamkniętą klasę” zawodowców, którzy są zawodowcami tylko w obronie swych interesów osobistych 12. Takie następstwa są znowu nieodłączne od nieufności wobec...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo