przedkonwokacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynną agitację za kandydaturą St. A. Poniatowskiego. Na sejmiku przedkonwokacyjnym w Winnicy 1764 r. jako marszałek konfederacji przeprowadził, wprawdzie w scysji z opozycją, posłów — z sobą na czele — przychylnych Poniatowskiemu. Posłował następnie z woj. bracławskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.