przedkopernikowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Malarz XX w. nie podejmie się malowania aniołów, gdyż wyobrażenia te nie mieszczą się w ideologii współczesnego twórcy, podobnie jak pisarz współczesny nie może stać na stanowisku przedkopernikowskiego geocentryzmu. Postęp poznania naukowego znajduje swoje odbicie w twórczości. W muzyce, która — bez połączenia z tekstem, akcją sceniczną itp. — nie może wyrażać pojęć abstrakcyjnych, sądów, wnioskowania,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.