przedmiotowo-badawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uwzględniając zatem przytoczone zależności przedmiotowo-badawcze można skonstatować, iż wielostronny opis języków ze względu na ich uwarunkowania zewnętrzne, obejmuje kryteria pochodzące z różnych dyscyplin, tworząc kompleksy jednoczone przewodnimi wyznacznikami (zobiektywizowanymi do nosicieli i użytkowników języka, zachodzącej między nimi komunikacji społecznej oraz sformalizowań lingwistyki dotyczących języka), które są motywowane charakterem faktów ekologicznorelacyjnych (Skovorodnikov 1996: 15-16)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.