przedmiotowo-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W toku wzajemnego oddziaływania osobników oraz ich środowisk tworzą się więzi o charakterze przedmiotowo-obiektywnym, osobowo-subiektywnym i treściowo-kulturowo-zobiektywizowanym. Te więzi obejmują przede wszystkim dorobek poznawczy uczniów, ich pogląd na świat i życie, umiejętność działania oraz zdolność do postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami. Jeśli te więzi są trwałe i aktywne, przeniknięte emocjami, dążeniami i odczuwaniem powinności, przyczyniają się do kształtowania osobowości wychowanków.1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.