przedmutacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ‘Najdrożsi goście, polscy rodacy, po ścieżkach wielkich wieszczów wracacie...’ Skurczona nad zeszytem, udawałam, że piszę. Jasny, przedmutacyjny sopranik zapytywał pisarzy, czy wiedzą o tym, że ‘polskie dzieci, które w radzieckiej ziemi mieszkają, coś o przeszłości swej znają’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.